AKTUELLT

Svenska Vykortsföreningen

Vykortsmässa i Valbo, lördagen den 5 oktober


Tid: 10-15,

Adress: Äldreboendet Furugården, Groths väg 3, Valbo

Info: Christer Ögren, 0762-113376

Arrangör: Svenska Vykortsföreningen

Nytt vykort beställt till föreningen!


Förmodligen inte århundradets vackraste, men en liten påminnelse om att vi finns!

Kortet kommer att delas ut när vi medverkar i mässor, på våra möten och när det annars kan passa!

Kortnytt nr 3, 2019 ute nu


Benny Kullinger använder redaktörens ruta att presentera ordboksprojektet och be om medverkan till detta!

Krönikan ger perpektiv på branden i Notre Dame.

Anders Saxons berättar om ubåtskriget under första världskriget.

Patrik Edgren ger sig på företagshistoria med Barnängen på vykort

Arne Sandström berättar om ett vykort från Svanbergsfesten 1907 med mycket mera.


Signaturförteckning nr 32 KC-KORT!

Skandinaviska Kortcentralen, nummer 32 i föreningens litteraturlista av Sten Schüssler är nu utgiven.

Sten har förtecknat utgivningen för ett helt förlag, KC-KORT som startades 1929 av Nils Gustaf Granath och hans schlagerkompanjon Jules Sylvain. Förlaget blev inte långlivat men hann med en rad spännande signaturer och en del topografiska kort.

Till skillnad mot tidigare signaturförteckningar kommer vi i första hand att distribuera den digitalt utan kostnad för våra medlemmar. Medlemmar kan hitta den här. AnvändarID och lösenordkan medlemmar erhålla via mejl till info@samlavykort.se.


Den som ändå vill ha en papperskopia i färgtryck kan beställa eventuella restexemplar från pappersupplagan med ett mejl.

Ange Namn, adress, mejl och om du är medlem eller inte samt antal ex.

Pris 70 kr + porto för medlemmar, 100 kr + porto för icke medlemmar.


Svenska Vykortsföreningens Nyhetsbrev September publicerat 27 september


Septembers månadsbrev är publicerat och utskickat till prenumeranterna.

Denna gång bland annat 100 -årsminne av 8-timarsdagen, Saint Germaine-freden, KO, apoteksförstatligande samt i medlemsdelen något om NK, Ruth Milles och elsparkcyklar.


Alla nyhetsbrev hittas och gratisprenumeration kan beställas här!


Från och med April är en del artiklar förbehållna föreningsmedlemmar. Om du inte fått id och lösenord hör av dig!

Integritetspolicy

Svenska Vykortsföreningens styrelse har i samband med införandet av den nya europeiska lagstiftningen GDPR rörande integritet av personuppgifter beslutat om en Integritetspolicy för att säkerställa att vi inte missbrukar våra medlemmar och andra intressenters förtroende med avseende på den personliga integriteten.

Du hittar vår Integritetspolicy under hemsidans meny ÖVRIGT/INTEGRITETSPOLICY eller direkt här.


Du kan förstås också kontakta styrelsen vars kontaktuppgifter du hittar under "OM OSS" eller genom att mejla: info@samlavykort.se

Postadress:

c/o Kullinger

Höganäsgatan 6 B

753 30 Uppsala


Mejladress:

benny@kullinger.se