AKTUELLT

Svenska Vykortsföreningen

Kortnytt nr 4, 2019 till trycket 2 december


Benny Kullinger önskar God Jul!

Krönikan noterar de många nybildade städerna 1919 och tittar bakåt i historien: vad är en stad, när började och slutade städerna mm.

Anders Saxons berättar om "Europas sjuka man"

Åke Lindelöw lever loppan - som nu en insektsexpert ser på fenomenet.

Arne Sandström berättar om Bernh. Solléns förlag samt stadion med mycket mera.


Signaturförteckning nr 32 KC-KORT!

Skandinaviska Kortcentralen, nummer 32 i föreningens litteraturlista av Sten Schüssler är nu utgiven.

Sten har förtecknat utgivningen för ett helt förlag, KC-KORT som startades 1929 av Nils Gustaf Granath och hans schlagerkompanjon Jules Sylvain. Förlaget blev inte långlivat men hann med en rad spännande signaturer och en del topografiska kort.

Till skillnad mot tidigare signaturförteckningar kommer vi i första hand att distribuera den digitalt utan kostnad för våra medlemmar. Medlemmar kan hitta den här. AnvändarID och lösenordkan medlemmar erhålla via mejl till info@samlavykort.se.


Den som ändå vill ha en papperskopia i färgtryck kan beställa eventuella restexemplar från pappersupplagan med ett mejl.

Ange Namn, adress, mejl och om du är medlem eller inte samt antal ex.

Pris 70 kr + porto för medlemmar, 100 kr + porto för icke medlemmar.


Svenska Vykortsföreningens Nyhetsbrev Nr 10 publicerat 28 oktober


Oktobers Nyhetsbrev är publicerat och utskickat till prenumeranterna.

Denna gång bland annat 100 -årsminne av Bodensees landning, 200-årsminnet av Södertälje kanal mm, samt i medlemsdelen Polisen - en ny yrkeskår tar form, Burre-Busse i Trollskogen med tecknare och författare samt vykort som hårdvaluta.


Alla nyhetsbrev hittas och gratisprenumeration kan beställas här!


Från och med April är en del artiklar förbehållna föreningsmedlemmar. Om du inte fått id och lösenord hör av dig!

Integritetspolicy

Svenska Vykortsföreningens styrelse har i samband med införandet av den nya europeiska lagstiftningen GDPR rörande integritet av personuppgifter beslutat om en Integritetspolicy för att säkerställa att vi inte missbrukar våra medlemmar och andra intressenters förtroende med avseende på den personliga integriteten.

Du hittar vår Integritetspolicy under hemsidans meny ÖVRIGT/INTEGRITETSPOLICY eller direkt här.


Du kan förstås också kontakta styrelsen vars kontaktuppgifter du hittar under "OM OSS" eller genom att mejla: info@samlavykort.se

Postadress:

c/o Kullinger

Höganäsgatan 6 B

753 30 Uppsala


Mejladress:

benny@kullinger.se