AKTUELLT

Svenska Vykortsföreningen

 

Årsmöte

 

Lördagen den 17 mars 2018.

 

Anmälan senast den 9 mars till Benny Kullinger benny@kullinger.se

Vykortets dag 2018, Uppsala

 

Lördagen den 24 mars 2018, 10-16, Vaksalaskolans matsal.

Arrangör: Svenska Vykortsföreningen.

 

Vykortsmässa, kafé, utställning m.m.

Mässgeneral: Christer Ögren 0291-21156

 

 

Kort-nytt 1/2018 publiceras början av mars

Deadline för artiklar, annonser, notiser etc. 1 februari!

För artiklar och annat material till tidningen kontakta Benny Kullinger.

För annonser kontakta Arne Sandström.

Kort-nytt 4/2017 publicerad 10 december

 

Ur innehållet:

 

Spel och dobbel i Monaco;

Fotografen Axel Aurelius;

De okända bakom brefkorten;

 

 

 

 

Postadress:

c/o Kullinger

Höganäsgatan 6 B

753 30 Uppsala

 

Mejladress:

benny@kullinger.se