ANMÄLAN
 
 
 
 
 
 
 
 

ANMÄLAN

 

Som medlem i Svenska Vykortsföreningen får du:

- 4 nummer av Kort-nytt

- 10-12 nyhetsbrev på mejl

- kan delta i våra möten

- Nyutgivna signaturförteckningar i digital form

 

 

Medlemsavgift endast

 

150 SEK för medlem i Sverige

 

225 SEK för medlem i övriga världen

 

Avgiften täcker kalenderåret. Ny medlem som betalar före 1 oktober får samtliga årets redan utgivna nummer sig tillsända efter betalning (i mån av tillgång).

 

Som ny medlem med betalning oktober - december erhålles årets nr 4 och gäller för hela nästkommande kalenderår.