Fotografregister

Svenska Vykortsföreningen

4. Fotografregister

 

Nordiska Museet: Nationella fotografregistret är ett sökbart register över svenska fotografer.

Länk: Nordiska Museet

 

Yrkesfotografer mellan åren 1899 – 1911: Lennart Snabb i Uddevalla har skapat en förteckning över yrkesfotografer. Underlaget är från en förteckning över Svenska Fotografer utgivna 1899 respektive 1911 av Sveriges Fotografers Förbund. Hämtas hem som pdf-fil.

Länk: Yrkesfotografer - Lennart Snabb

 

Fotografer efter nationalitet.

Länk: Fotografer efter nationalitet.

Postadress:

c/o Kullinger

Höganäsgatan 6 B

753 30 Uppsala

 

Mejladress:

benny@kullinger.se