ANMÄLAN

Postadress:

c/o Kullinger

Höganäsgatan 6 B

753 30 Uppsala


Mejladress:

benny@kullinger.se

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANMÄLAN


Som medlem i Svenska Vykortsföreningen får du:

- 4 nummer av Kort-nytt

- 10-12 nyhetsbrev på mejl

- kan delta i våra möten

- Nyutgivna signaturförteckningar i digital formMedlemsavgift endast 


150 SEK för medlem i Sverige


225 SEK för medlem i övriga världen

 


Avgiften täcker kalenderåret. Ny medlem som betalar före 1 oktober får samtliga årets redan utgivna nummer sig tillsända efter betalning (i mån av tillgång).


Som ny medlem med betalning oktober - december erhålles årets nr 4 och gäller för hela nästkommande kalenderår.