OM OSS

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA VYKORTSFÖRENINGEN!

 

 

Trots föreningens rötter i Uppland så finns flertalet av medlemmarna i hela landet eller utanför och föreningens främsta röst är vår tidning Kort-nytt. Vi har inga ambitioner att konkurrera med andra föreningar utan kommer rikta in oss på att göra Kort-nytt ännu större och bättre. Därmed tror vi att ett landstäckande namn bättre beskriver vad vi arbetar med. Vi vill självklart fortsätta att utveckla samarbetet med vykorts-, frimärks- och hembygdsföreningar.

 

Du som älskar vykort - gamla - nya - tema - topografi, här finns dina jämlikar med samma intresse.

På hemsidan hittar du aktuella Vykortsträffar över hela landet och länkar till olika föreningar och hemsidor till dom aktiva personerna och företagen i Sverige.

 

Under EVENEMANGSTIPS listar vi det som vi känner till - har du eller känner till andra evenemang som har med Vykort att göra kan du meddela oss så lägger vi ut det i kalendern

 

Svenska Vykortföreningen (från 2017) f.d. Upplands Vykortsförening finns till för alla vykortssamlare i Norden

Vi bildades 1989 och har drygt 400 medlemmar spridda över hela Sverige — också från Danmark, Norge och Finland.

 

Vi vill

 • främja och utveckla intresset för samlandet av vykort
 • fördjupa och vidga medlemmarnas kunskaper om vykort
 • anordna mässor och utställningar för vykort

 

Svenska Vykortsföreningen

 • ger ut Kort-nytt - Sveriges mest omfattande renodlade vykortskortstidning
 • arrangerar årligen två vykortsmässor - Vykortets Dag i Uppsala på våren och i Valbo på hösten
 • anordnar ett antal medlemsträffar varje år
 • ger ut förteckningar över olika motiv och teman på vykort - hittills har vi gett ut bland annat 31 förteckningar över vykortskonstnärers produktion
 • förtecknar och ger ut listor över Pressbyråns vykortsutgivning

 

 

Bli medlem - få 4 nummer av Kort-nytt för 150 kr/år

 

Prenumerera på KORT-NYTT !

Sveriges mesta renodlade vykortstidskrift!

 

 • minst 32 sidor helt i färg och nytt större format
 • tidningen kommer ut med fyra nummer per år - normalt mars, maj, oktober, december
 • artiklar om svenska och internationella vykort, förlag och tryckerier - och historierna bakom

 

 

Medlemsavgift

 

 • 150 kronor som betalas in på vårt plusgiro 467 48 88-5. Glöm inte namn, adress och mejl!

 

Med alternativen:

 • Familjemedlemskap: 225 kronor (möjlighet att delta i aktiviteter)
 • Prenumeration/medlemskap utanför Sverige: 225 SEK som kan betalas till IBAN: SE15 9500 0099 6042 4674 8885 BIC: NDEASESS
 • Organisationer: 300 kronor

 

Avgiften täcker kalenderåret. Ny medlem som betalar före 1 oktober får samtliga årets redan utgivna nummer sig tillsända efter betalning (i mån av tillgång).

Som ny medlem med betalning 1 oktober-31 december erhålles årets nr 4 och avgiften gäller för hela nästkommande kalenderår.

 

 

 

Beställ våra publikationer!

 

Vi har fortfarande ett lager av många av de signaturförteckningarna som vi givit ut. Du kan beställa dem via Thorbjörn Persson. Senaste numret kostar 70 kr, 40 kr för senare utgåvorna och 20 kr för tidigare nummer + porto. Medlemmar kan också gratis hämta en PDF-version av senaste utgåvan under Publikationer.

 

 

"Gilla" Svenska Vykortsföreningen på Facebook

 

För att hitta nyheter och bulletiner om vykort, och för att också själv delta i samtalet, besök Upplands vykortsförenings facebooksida, www.facebook.com/Samlavykort! Du kan förstås också gå in på Facebook och söka efter Upplands vykortsförening. Vi har varit på Facebook sedan 2013 och publicerat många hundra inlägg och 1000-tals vykort och andra fotografier. Vår ambition är att hålla sidan levande genom att spegla aktuella vykortshändelser såväl som aktuella händelser i vykort. Några exempel är Kungliga bröllop, Sveriges Nationaldag, Italiens dito , Mors dag, Recensionen av en roman om skulptrisen Esther Henning samt en vykortsillustration, 100-årsdagen av Lusitanias sänkning och mycket mera! Vi återspeglar också Facebook-flödet på hemsidan numera - om du inte vill logga in på Facebook!

 

 

Svenska vykortsföreningens styrelse 2018

 

 

Ordförande: Benny Kullinger

Vice Ordförande: Thorbjörn Persson

Sekreterare: Gunilla Kullinger

Kassör: Jan Fredriksson

Medlemsansvarig: Arne Sandström

Mässgeneral: Christer Ögren

Marknadsföring: Hans Nylander

Hemsida och Facebook: Lena Länta

Svenska Vykortsförteningen är föreningsmedlem i Sveriges Filatelist-Förbund