2020

Ännu ett sorgebud: Curt Eriksson avliden


Vår tidigare ordförande Curt Eriksson avled den 1 december 2020 i en ålder av 92 år.

Han var med och byggde upp föreningen och var ordförande 1999-2006.

Curt delade gärna med sig av sina kunskaper om vykort och värnade särskilt om våra medlemsmöten.

Förutom att vara vykortssamlare hade han breda intressen som bland annat omfattade frimärken och sin hemstad Enköpings historia.

Under åren 2006-2015 var han ordförande för J. P. Johanssonsällskapet. Det har fått sitt namn efter skiftnyckelns uppfinnare som ledde till storindustrin Bacho i Enköping.

Han stod också bakom boken "Vykort från Enköping"

Novemberträffen 14 november digital


Kl 13, genomfördes på drygt en timma

- Benny Kullinger hälsade välkommen

- Signaturerna Carlbring: Thorbjörn Persson

- Byggnaderna runt Fyris torg: Gunilla Kullinger

- Diskussion och ska vi fortsätta? : JA


Nästa möte 20 januari 2021 kl 1830


Valbo-mässan inställd

Tyvärr får vi ställa in också den traditionella Valbo-mässan i oktober. Orsaken är förstås Corona.


Vårt vanliga äldre-boende kan inte användas och med de risker och den osäkerhet kring offentliga möten som råder ställer vi in.


Sköt om er. Vi ses post-Corona!

Samlarmässan i Gysinge 13 juni är INSTÄLLD


Också den planerade mässan den 13 juni i Gysinge är nu beslutad att ställas in.

Orsaken är förstås den pågående Corona-krisen.
Vi ser fram mot tiden när vi åter kan ses på ett tryggt sätt!


Arrangör: Svenska Vykortsföreningen
Mässgeneral: Christer Ögren, tel 076-211 33 76

Vykortets dag lördagen den 28 Mars INSTÄLLD


Styrelsen har bedömt möjligheten att genomföra mässan på ett säkert sätt. Flera andra mässor har ställts in och det händer saker varje timma.

Med sorg i hjärtat har vi beslutat att ställa in mässan för första gången sen vi startade 1991


Arrangör: Svenska Vykortsföreningen
Mässgeneral: Christer Ögren, tel 076-211 33 76

Årsmöte Svenska Vykortsföreningen 21 mars


Lördagen den 21 mars kl 13.

Genomfört digitalt
årsmöte genomfört digitalt enligt instruktioner som meddelades alla anmälda senast torsdag 19 mars!

Styrelsen omvaldes i tillämpliga delar, inga större frågor uppe denna gång.
Ett konstituerande styrelsemöte har genomförts, också detta digitalt med samma rollfördelning som förra året.
Arr: Svenska Vykortsföreningen

Motioner och anmälan: Benny Kullinger,

tel 0705-55 39 50

Verksamhetsberättelse 2019

Bokslut 2019

Budget 2020

Årsmöteshandlingarna är avsedda för medlemmar. Om du inte fått id och lösenord hör av dig!
Årsmötet sker utan fysiskt möte pga Coronasmittan. 


Sköt om er, håll er friska och sortera vykorten!!!