Vykortslistor

2.Vykortslistor


Carl Alfred Träff: NUMRERADE VYKORT TAGNA AV GÖTEBORGSFOTOGRAFEN Carl Alfred Träff registrerade av Göteborgs vykortsklubb.

Länk:  Göteborgs Vykortsklubb


F.W.H. & Co (F W Hasselblad): En klassisk serie kartlagd av Bengt EW Andersson mfl publicerad på Gamlavykort.nu.

Länk: F.W.H. & Co (F W Hasselblad


Fåglar på vykort:  Jan-Erik Malmstigens hemsida med allt om fågelvykort men också annat med fågelanknytning!

Länk:J-E Malmstigen fåglar


Jac Edgrens skämtvykort utgivna av Nordisk Konst:  Ronnie von Wachenfeldt gjorde förteckningen till tidskriften Triumf 1985! Nu publicerad på Gamlavykort.nu

Länk: Jac Edgren - Ronnie Wachenfeldt    


Danske Postkortkunstnere: Per Sørensen i Kolding har med egen forskning fått till en imponerande sammanställning över drygt hundra danska vykortskonstnärer komplett med biografi, foto av konstnären och många vykort! Många namn/signaturer är vanliga också i Sverige som till exempel Paul Fischer, Ebbe Fog, Axel Ingvar (signaturen Ingvar), Axel Mathiesen, René Michaëlis och Louis Moe.

Länk:  Danske Postkortkunstnere          


Xavier Sagers tecknade vykort: en imponerande samling av Sagers vykort sammanställda av en spansk samlare.

Länk: Xavier Sagers tecknade vykort:    


Collectors weekly: Collectors weekly är en San Fransiscobaserad hemsida om samlande av allt mellan himmel och jord inklusive vykort. Jag uppskattar speciellt deras utplock av veckans utplock av signerade vykort från eBay: men det går också att hitta utplock för julkort, reklamkort etcetera.

Länk: Collectors weekly: