2022

Novemberträffen

Avlöpte under gemytliga former den 12 november

i Uppsala 


Tyvärr fick vi skjuta upp Göran Heijtz föredrag: Hur har
samlandet utvecklats och förändrats under
mina 50 år som vykortssamlare? Vi planerar att ta detta digitalt den 13 april 2023

Istället fick vi tillfälle att varvet runt berätta hur var och en började samla vykort och hur det utvecklat sig. Thorbjörn Persson berättade också om sina erfarenheter som förstagångsutställare på det stora filatelistevenemanget NorrPhil 2022 i Täby. Exponatet finns i PDF-form här, och är också på väg att läggas upp på NETEX.


Gunilla Kullinger hade bakat utsökta pajer till lunch,  varefter ett idogt sälja/köpa/
byta vykort vidtog.

Kortnytt nr 3, 2022


Till tryck 2 september. Krönikan tittar den här gången hela 500 år tillbaka med motiv, om än inte vykort från tiden! Det är förstås svenska flottans jubileum som är på tapeten. En artikel av föredragshållarna i höstens första digitala medlemsmöte, professor Edlund och docent Nordbäck berättar om sitt pågående projekt vid Mittuniversitetet, Anders Saxon minns Carl Larsson, Arne Sandström gör en studie i rött och en i svart! 

- Redaktören Benny Kullinger berättar om en fullspikad höst

- Krönikan: Flottan 500 år, Thorbjörn Persson
- Till minne av Carl Larsson av Anders Saxon

- Vykortens berättelser om det moderna av Ann-Catrine Edlund och Carola Nordbäck
- Skymningsvykort av Arne Sandström

- Ett vykort berättar om solförmörkelsen av Arne Sandström
 ....och annonser, vykortsfrågespalt och mycket annat!

Vi besöker Stocksund, digitalt möte 13 oktober


Stocksund speglat i vykort av Hans Magnusson


Hans gav oss en imponerande översikt av hur Stocksund blev vad det är idag, med mycket spännande om broarna, kommunikationer som bussar och tåg samt mycket trivia från orten!

Det blev en stor utvidgning från hans artikel om Stocksund som han skrev om i Kort-nytt Nr 2 2022.

- Tid: 13 oktober kl 18:30 - 20 

- Plats: digitalt möte med Zoom


Kortnytt nr 2, 2022


Levererad ca 10 juni. Ur innehållet som har inspirerats av Nationalmuseums utställning Swedish Grace samt har glädjen att presentera en vykortsproducents berättelse om vykortsproduktion. Även Fantomen-kartläggningen ligger i tiden med Erik Amans nyutkomna bok om hur den amerikanske superhjälten Fantomen shanghajades av svenska 1970-talsvänstern och fick en upplaga större än Expressen:


- Krönikan: Swedish Grace i arkitekturen
- Svenskt 1920-tal i vykort av Anders Saxon

- Min vykortsproduktion på Geobild av Anders Damberg
- En vandring på Vasavägen  av Hans Magnusson

- Fantomens vykort av Arne Sandström


 ....och annonser, vykortsfrågespalt och mycket annat!

Deadline för bidrag och annonser för nr 3 är 1 augusti för leverans i början av september.

Signaturförteckning nr 34 Annicka Lindeberg


Signaturförteckningen är nu (2 juni) under tryckning och redan nu tillgänglig för våra medlemmar som PDF-fil här


Biografin och förteckningen över konstnärinnan Annicka Lindebergs vykort är utarbetad av Arne Sandström och Göran Heijtz och utgör Svenska Vykortsföreningens 34-e signaturförteckning utgivna 1994 - 2023.


Som tidigare finns samtliga signaturförteckningar tillgängliga i PDF-format på USB-sticka för bara 150 kronor för medlemmar.

Har ni stickan sen tidigare kan ni komplettera genom att ladda ner signaturförteckningen till USB-stickan tillsammans med den uppdaterade innehållsförteckningen "Börja här"

Frimärksspråket torsdagen 12 maj


Vårens sista digitala medlemsmöte avhandlade Frimärksspråket där Per Gustafson presenterade sitt exponat i ett mycket uppskattat föredrag.

En engelsk version av exponatet finns upplagt på Netex.se och kan läsas här.


Per som har en bakgrund som filatelist med posthistoria som specialitet slog också ett slag för att vykortssamlare ska satsa på utställningar! 


Digitala medlemsmötet torsdagen 7 april


-Kulturspaning längs vägkanten av Anders Sloma

genomfördes med bravur!


Anders tog oss med i sin folkabuss genom 1950- och 60-talets Sverige med blick för som hände på och bredvid vägarna med besök på EPA-barerna, motellen, bensinmackarna, de klassiska pausställena vi minns!


Tack Anders för den rundresan!  


Vykortets Dag lördagen den 26 mars


Avlöpte med en stor suck efter två års väntan!

Stort tack till främst alla besökare, varav tre blev nya medlemmar i föreningen (och ytterligare en digitalt anmäld medlem samma dag), likaså stort tack till våra handlare som var uppe med tuppen och sist men inte minst till våra funktionärer inklusive Gunilla Kullinger och hennes Crew i kafé Vykortslådan!

Årsmötet 2022 genomfördes digitalt 20 mars


Årsmötet den 20 mars hölls digitalt via Zoom på samma sätt som förra året. 
• Sedvanliga årsmötesförhandlingar klubbades av de närvarande plus en i förväg inskickad röst. 

De i styrelse, revision och valberedning som var uppe för nyval/omval valdes om (se Om oss)
• Föredrag: Vykortstecknaren Annica Lindeberg presenterades av Arne Sandström som fått insikter från grannen på landet!


Kortnytt nr 1, 2022


Till min brevlåda 11 mars. Ur innehållet:


- Krönikan: Brefkortet 150 år
- 9300 kilometer Transsibirisk järnväg av Anders Saxon
- Raphael Kirchner av Anders Sloma

- En annan Lindeberg - Annicka av Arne Sandström

- Kaya Hansson av Sten-Anders Smeds
- Isbjörnar i Sverige av Anders Sloma
 ....och mycket annat

Deadline för bidrag och annonser för nr 2 är 1 maj som levereras ut i början av juni.

Årsmötet 2022 genomförs digitalt 20 mars


Årsmötet den 20 mars kommer vi att hålla
digitalt via Zoom på samma sätt som förra
året. Vi startar kl. 13.
• Sedvanliga årsmötesförhandlingar
• Föredrag: Vykortstecknaren Annica Lindeberg, om en kommande signaturförteckning av Arne Sandström

• Diskussion
Anmälan senast den 14 mars
Anmäl dig senast 14 mars till info@samlavykort.se. Då får du årsmöteshandlingarna via
mejl plus instruktioner om hur du ska ansluta.
Om du inte har varit med på digitala möten
tidigare får du möjlighet att testa i förväg.

På årsmötesdagen vill vi att alla ansluter sig en
kvart innan mötet så att vi kan starta i tid.
Om du inte kan delta digitalt
Om du inte har möjlighet att delta digitalt på
årsmötet så kan du ändå göra din röst hörd via
mejl. Anmäl dig då senast 14 mars till benny@
kullinger.se så skickar vi ut årsmöteshandlingar och dagordning med förslag till beslut
på samma sätt som i fjol. Svara sedan via mejl
senast den 19 mars, dvs. dagen före årsötet.
Då sammanställer vi och rösterna räknas på
årsmötet.
Om du inte har dator och vill delta – ring
Benny Kullinger 0705-55 39 50 så löser vi det.

För de medlemmar som redan nu vill läsa årsmöteshandlingarna kan göra det här:

Dagordning årsmötet 2022

Bokslut 2021

Budget 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Dokumenten är lösenordsskyddade. Om du som medlem inte har fått lösenordet, kontakta info@samlavykort.se  


Det digitala medlemsmötet 10 mars genomfört


Göran Heijtz tog fram den första förteckningen över Anna Palms vykort 1979 men gör fortfarande nya upptäckter.

Denna dag gav han en översikt av hennes vykort och kartongkort inklusive några av hennes förlagor.


Nyupptäckterna rörde bland annat hennes kort från Hamburg och Palestina där nya varianter kommit fram, liksom bland hennes många militärkort.


Han berättade också om den tragiska händelsen 14 maj 1886 när Anna hälsade på sin trolovade Charles Fredrik Wallander som var styrman på ångaren Askur. Skeppet låg förtöjt i viken mellan Kastell- och Skeppsholmarna när en sjöman drullade i sjön. Charles Fredrik hoppade efter för att rädda sjömannen som i panik lyckades dra med sig båda ner i djupet och döden - allt under Annas åsyn.

Görans förteckning finns publicerad i Postryttaren 2016 som nu är tillgänglig digitalt här.

Nyheterna sen dess hoppas vi få se i Kort-nytt framöver!


Vårens första digitala medlemsmöte hållet

Den 10 februari 2022 berättade Thorbjörn Persson om Finlands åtta sekler till frihet, från Erik den helige till självständighetsförklaringen och inbördeskrigets slut 1918.

Föredraget var baserat på ett exponat anmält till NorrPhil 2022, nu utlyst 4-6 November i Täby.


Några länkar till digitala referenser som nämndes under föredraget:

Striden om Finland 1808-1809 av general Hugo Schulman utgiven 1909.

Ryska frimärken använda i Finland av Sven Lindell

En finsk tendensmålning Stockholmstidningen 31 jan 1900

Signaturförteckning  nr 33 Artur Olsson klar


Artur Olsson, nummer 33 i föreningens litteraturlista författad av Arne Sandström och Göran Heijtz är nu utgiven.

Artur Evald Olsson föddes den 8 juli 1912 i
Trelleborg. Han utbildade sig till arkitekt men
vid 25 års ålder sadlade han om och blev tecknare, grafiker och skulptör.
Artur Olsson dog den 22 november 1979. 

Hans vykortsproduktion var begränsad men naggande god, till exempel gav Nordisk Konst ut hans första 10 i samma format som Jac Edgrens klassiska (och dyra) första serie.

Liksom signaturförteckning nummer 32, KC-förlaget kommer vi i första hand att distribuera den digitalt utan kostnad för våra medlemmar. Medlemmar kan hitta den här. AnvändarID och lösenord kan medlemmar erhålla via mejl till info@samlavykort.se.
Sten Schüssler har lämnat oss


Nestorn för oss vykortssamlare, Sten Schüssler har avlidit, 91 år.  Sten kom tidigt in i Upplands Vykortsförening, numera Svenska Vykortsföreningen, och var dess ordförande 1995 – 1999. En trogen samlarvän med mänger av kunskap om vykort.

 

Framför allt var det signaturer och, förstås Lidingö som låg varmast om hjärtat.
En fråga, en fundering kunde ofta få ett svar av Sten vid de många föreningsträffar vi hade tillsammans.


Och visst minns vi Sten med portföljen vid ett antal mässor när han var på jakt efter nya spännande kort att bifoga i någon av de många signaturförteckningar som han sammanställde.

 

Vi kommer att sakna en god samlarvän.

 

Styrelsen,

Svenska vykortsföreningen

Placeringskort för årsmötet

Antti Meriläinen överlämnar ordförandeskapet till Sten Schüssler 1995.

Antti Meriläinen överlämnar ordförandeskapet till Sten Schüssler 1995.