NYHETSBREV

Svenska Vykortsföreningens Nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev har skickats ut sen oktober 2017.

Innehåll och frekvens har varierat. Nu satsar vi på aktuell information och parallellt på digitala medlemsmöten med föredrag och diskussioner varje månad under "vykortsäsongen", januari-maj, september-december.