NYHETSBREV

Svenska Vykortsföreningens Nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev har skickats ut sen oktober 2017.

Under Corona-pandemin har vi haft svårt att hålla tempot uppe.

Under 2021 kommer vi att förändra utgivningen till verkliga nyhetsbrev utan så mycket artikelinnrhåll med utskick vid behov.

Istället satsar vi från november 2020 på digitala medlemsmöten med föredrag och diskussioner tredje onsdagen varje månad under "vykortsäsongen", janusri-maj, september-december.