Flygfoton

3. Flygfoton


Svenska Aero-Bilder AB i Enköping har över 5 miljoner flygfoton i sitt arkiv, som bl a innefattar arkiven från AB Stockholms Aero, Aerobilder i Vetlanda, ABBromma Flygbild, Skandinavisk AeroTjänst, AirColor, Svenskt Flygarkiv, Art On Trade m fl. Många av dessa foton blev också vykort.

Länk:  Svenska Aero-Bilder AB i Enköping


Flygfotohistoria i Olofstorp har tiotusentals motiv från hela Sverige på 1950-talet. Många av dessa foton blev också vykort.

Länk: Flygfotohistoria i Olofstorp