Fotografregister

4. Fotografregister


Nordiska Museet: Nationella fotografregistret är ett sökbart register över svenska fotografer.

Länk: Nordiska Museet    


Yrkesfotografer mellan åren 1899 – 1911: Lennart Snabb i Uddevalla har skapat en förteckning över yrkesfotografer. Underlaget är från en förteckning över Svenska Fotografer utgivna 1899 respektive 1911 av Sveriges Fotografers Förbund. Hämtas hem som pdf-fil.

Länk: Yrkesfotografer -  Lennart Snabb      


Fotografer efter nationalitet.

Länk: Fotografer efter nationalitet.