ANMÄLAN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har betalt med Swish
Skicka faktura
 
 

ANMÄLAN


Som medlem i Svenska Vykortsföreningen får du:

- 4 nummer av Kort-nytt

- 10-12 nyhetsbrev på mejl

- kan delta i våra möten, både fysiska och digitala

- nyutgivna signaturförteckningar i digital formMedlemsavgift endast 


200 SEK för medlem i Sverige


300 SEK för medlem i övriga världen

 


Avgiften täcker kalenderåret. Ny medlem som betalar före 1 oktober får samtliga årets redan utgivna nummer sig tillsända efter betalning (i mån av tillgång).


Som ny medlem med betalning oktober - december erhålles årets nr 4 och gäller för hela nästkommande kalenderår.


När du skickat anmälan får du, oftast inom någon dag, en välkomsthälsning och faktura med betalinstruktioner.


Du kan också betala direkt med Swish till Svenska Vykortsföreningens Swishnummer 1233094877