Digitala möten

Inspelade föreläsningar från SVF:s digitala möten


Under pandemin samlade föreningen medlemmarna i digitala föreläsningar.

Med medlemmar över hela Norden och utanför blev detta uppskattat och vi har fortsatt med detta. Vi ordnar vanligen åtta föreläsningar per år.

Efter motion och beslut på årsmötet 2024  kommer vi framöver att spela in föreläsningarna.


Vi spelar in själva föreläsningen, inte mötets inledning eller frågestund och diskussion efteråt.


Regler för användning av inspelade digitala föreläsningar 

Svenska Vykortsföreningens regler för användning av föreningens inspelade föreläsningar:


  • Svenska Vykortsföreningen äger rättigheterna till de inspelade föreläsningarna.

  • Föredragshållaren äger innehållet i föreläsningen och är fri att hålla den för andra men inte genom inspelningen.

  • De inspelade föreläsningarna är endast för medlemmar och får endast ses av medlemmar och deras familjer.

  • De inspelade föreläsningarna får inte delas med andra: Användar-ID och lösenord till föredraget (och andra föreningsinterna resurser) får inte heller skickas vidare.

  • Det är inte tillåtet att visa de inspelade föreläsningarna i andra föreningar - även om föreningen är medlem i Svenska Vykortsföreningen.


Dessa regler gäller om inte annat skriftligt avtalats med Svenska Vykortsföreningen till exempel via mejl till info@samlavykort.seDigitala möten 2024

Nr.

Föredrag:

Beskrivning

Status

2024-1

Bror Bodings hektografiska vykort

Jan Fredriksson berättar om Bror Bodingh och hans många tusen hektografiska vykort.

Hölls ursprungligen torsdagen den 8 februari utan inspelning. Planeras bli inspelad i efterhand.

2024-2

 Thorbjörn Persson om "Andarna i flaskan - radions guldålder berättad från vykort".

Inspelad vid årsmötet 2024-03-16

2024-3

Benny Kullinger presenterar Elliord Mattsson och hans himlar

Inspelad vid digitalt möte den 11 april

2024-4

Hans Magnusson presenterar Amatörfotografen Zachæus Carlsson, Frösunda, vars fotografier blivit vykort

Planeras att spelas in den 16 maj