Uppslagsböcker och adressförteckningar

9. Uppslagsböcker och Adressförteckningar


Bra tjänster för att söka äldre fakta och information om personer och företag.

Nordisk Familjebok: Digital faksimilutgåva av första och andra utgåvan, 20 + 38 band, 1876-1926.

Länk: Nordisk Familjebok   


Göteborgs adress- och industrikalender: 1850 – 1899

Länk: Göteborgs adress- och industrikalender   


Stockholms Adresskalender: Finns på Stockholmskällan 1882 – 1926.

Länk: Stockholms Adresskalender

¨

Photography in Sweden: Utvalda artiklar av Pär Rittsel skrivna på engelska.

Länk: Pär Rittsel