2023

Besök hos Aero-bilder i Enköping: vårmöte 22 maj!

Studiobesök hos Svenska Aero-bilder AB blev en spännande fördjupning i flygfotograferingens praxis och historia berättat av en verklig entusiast, företagets vd Pereric Öberg

Vi besökte deras nya lokaler med tillverkning, arkiv med flera miljoner flygbilder som företaget startade med 1965 och fortfarande plåtar. 

Dessutom har de köpt upp en rad andra flygbildsarkiv.Måndagen den 22 maj kl 10:00 till ca 15:00

Nyårsposten runt år 1900: Digitalt möte 11 maj


Torsdagen den 11 maj kl 18:30 till ca 20:00

Per Gustafson höll föredrag: Gott Nytt År! Nyårsposten runt år 1900.

Arr: Svenska Vykortsföreningen

Plats: Digitalt via Zoom.


Per höll en välbesökt dragning om nyårsdagen i posthistorien runt sekelskiftet 1900. Med grund i nyårsdagens visittraditioner där alla som var eller ville bli något nogsamt såg till att avlägga visiter på nyårsdagen, ofta ackompanerat av ett nyårskort gled över till att sända hälsningen per post, som brev eller så småningom som vykort.
Per beskrev också hur posten klarade anstormningen med järnhård disciplin men också med insatser av skolungdom och militär. Föreläsningen finns publicerad på Netex.

50 år som vykortssamlare: Digitalt möte 13 aprilMötet hölls torsdagen den 13 april kl 18:30 till ca 20:00


Göran Heijtz: Hur har samlandet utvecklats och förändrats under mina 50 år som vykortssamlare? Göran berättade och diskuterade med en rekordstor publik hur intresset för områden som Gruss aus-kort, äkta foton, kungligheter, hembygdstopografi, olika signaturer mm har varierat under de numera till och med 51 åren sen han började samla


Plats: Digitalt via Zoom.


Vykortets Dag 2023 Lördagen den 25 mars

Dagen förflöt med många kära återseenden och en del nya bekanta - både bland handlarna, besökarna och i vykortslådorna!


Stort tack alla handlare och besökare och välkomna tillbaka nästa år!


Ni kan få en doft av dagen i den film vi fick:

"Hej!Vi har gjort en kort video, ca 4 minuter, från vykortsmässan i Uppsala.Kommer att sändas i lokalkanalen TV Uppsala.Länken ärNi kan använda inslaget som ni vill!HälsningarKatten & Björnen"


Årsmöte med föredrag 18 mars kl 13 


Årsmötet Lördagen den 18 mars hölls åter
digitalt via Zoom.


De sedvanliga årsmötesförhandlingarna avhandlades under ordförande Benny Kullingers säkra ledning.

Med hänsyn till föreningens fortsatt goda ekonomi fick styrelsen i uppdrag att utöka Kort-nytt med 4 sidor.

Samtliga styrelsemedlemmar uppe för omval blev omvalda så listan under "OM OSS" gäller utan ändring.


Föredraget: Anders Sloma och Arne Sandström berättade att de är i slutfasen av färdigställandet av deras handbok för svenska vykortssamlare som de kommer att ge ut med hjälp av Jonas Hällström och Nordisk Filateli.


De medlemmar som vill läsa årsmöteshandlingarna kan göra det här:

Dagordning årsmötet 2023

Bokslut 2022

Budget 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Valberedningens förslag

Revisionsberättelse 

Dokumenten är lösenordsskyddade. Om du som medlem inte har fått lösenordet, kontakta info@samlavykort.se 

2023 Vårens mötesdatum klara!


Digitala medlemsmöten våren 2023 blir:
Torsdagen den 9 februari Thorbjörn Persson En grå eminens och hans vykort
Torsdagen den 13 april Göran Heijtz Hur har samlandet utvecklats och förändrats under mina 50 år som vykortssamlare?

Torsdagen den 11 maj Per Gustafson Gott nytt år!
Nyårsposten runt sekelskiftet 1900
Övriga föredrag beslutas senare, intresserade föredragshållare uppmanas att höra av sig till benny@kullinger.se
Övriga medlemsmöten:
- Årsmötet beslutat till den 18 mars 2023 kl. 13.00, digitalt.
- Besök hos Aerobild, Enköping blev tidigare pandemiinställt. Vi hoppas kunna ordna det i april alt. maj.

En grå eminens: Digitalt möte 9 februari


En grå eminens och hans vykortsserier:


Thorbjörn Persson om Einar Adlerstråhle, drivande för två vykortsserier utgivna 1904-1905. Gustaf Adolfsförbundet för Sveriges Unge Krigsmän och Nationalföreningen mot Tuberkulos.

Adlerstråhle rörde sig hemvant i den absoluta toppen av svenska sociteten och framstår som något av en betrodd fixare vars engagemang på olika områden ideligen dyker upp i tidningarna efter sekelskiftet 1900. Hans nätverk återspeglar sig också i de konstnärer som bidrar till vykortsserierna - från prins Eugene och Anders Zorn till arkitekten Torben Grut, miltärerna Carl Hellström och Erik Hägg samt den numera världsberömda och nyligen filmatiserade Hilma af Klint.


Föredraget hölls för en intresserad skara som hjälpte till att belysa ämnet med frågor och kommentarer. 

Dags att förnya medlemskapet för 2023


Enklast swishar du 200 kr genom att scanna QR-koden till höger i Swish-appen, skriv ditt medlemsnummer (står på adresslappen på din tidning) och genomför betalningen.

Vykort av signaturen H af K, Hilma af Klint för Gustaf Adolfs Förbundet.